Στοιχεία εταιρίας

Επωνυμία: NEW ECO SOLAR POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΦΜ: 801704341
ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση (έδρα): ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2 ΤΚ:18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: -


Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)